logoW związku z utworzeniem od 1 września 2016 Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie ZSP Gubin już dziś zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

 

Współpraca Francja

Drukuj
Utworzono: niedziela, 09, grudzień 2012 Opublikowano

image 1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie   

ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

Tel/fax. (68) 455 82 40

www.zspgubin.pl, e-mail: zspgubin@op.pl

 Historia współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ze Stowarzyszeniem Francja – Polska, Lot – Lubuskie i Partnerami Francuskimi na przestrzeni lat 1991 – 2015.

Historia staży zawodowych organizowanych we Francuskim Departamencie LOT i adresowanych do uczniów naszej szkoły i szkoły w Sławie sięga roku 1991, kiedy to na praktyki rolnicze wyjechali do Francji nasi pierwsi uczniowie.

Od tego momentu nasza współpraca w dziedzinie organizacji i wdrażania kształcenia zawodowego we Francji ewoluowała sprawiając, że kolejne grupy stażystów stawały się coraz liczniejsze, a dziedziny kształcenia proponowane przez naszych francuskich partnerów były coraz bardziej spójne z programem nauczania naszej placówki oświatowej.

Staże zawodowe dla uczniów województwa lubuskiego (dawniej zielonogórskiego) zostały zapoczątkowane w 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy wysłano do Francji (departament LOT) pierwszą grupę stażystów w ilości trzech osób. Zastosowano transport samochodem osobowym należącym do organizatora szkolenia - stowarzyszenia FRANCJA - POLSKA, Lot - Zielona Góra.

W latach 1991 - 1993 wysyłano po 3 - 4 grupy rocznie. Ze względu na duże zainteresowanie bezpośrednich odbiorców szkolenia oraz Władz województwa, Stowarzyszenie Francja - Polska postanowiło w 1993 roku podpisać z Urzędem Wojewódzkim w Zielonej Górze stosowna umowę określającą zasady naboru stażystów i realizacje ich transportu do miejsca odbywania szkoleń. Dzięki dużemu poparciu ówczesnych władz województwa, doprowadzono do zwiększenia osobowego grup docelowych z 3 do 7 osób. W latach 1994 - 1999 wysyłano na staże do Francji cztery grupy rocznie (28 osób), w tym celu ZSR w Gubinie zabezpieczał pozostający w swoich zasobach środek transportu. W stażach obok uczniów ZSR w Gubinie brali udział uczniowie ze Szkoły Rolniczej w Sławie.

Ze względu na dużą odległość do miejsca szkolenia (1800 km) i konieczność podzielania podróży na dwa dni, organizator we Francji, zabezpieczał noclegi w hotelach w drodze do i powrotnej.

Staże zagraniczne w departamencie Lot rozwinęły się z największym impetem w momencie kiedy ZSP w Gubinie rozpoczął ich realizację pod egidą unijnego programu Leonardo da Vinci, dzięki pierwszemu projektowi, złożonemu przez obecnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie Krzysztofa Szymańskiego.

Dzięki zaangażowaniu Pana Krzysztofa szymańskiego ZSP w Gubinie ośmiokrotnie wygrał konkurs jako promotor, na organizację stażów zawodowych dla swoich uczniów. W stażach uczestniczyli również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, początkowo także z Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku. Łącznie w latach 1999 – 2015 wzięło udział w programie praktycznego kształcenia zawodowego we Francji 322 beneficjentów.

Aktualnie jesteśmy po zakończeniu 8 z kolei projektów w programie Leonardo da Vinci. Obecnie realizujemy  2 projekt w programie Erasmus+ adresowany do 15 uczestników, który potrwa do 31 maja 2016 roku.

 Ogólnie w ramach praktyk zawodowych od 1991 roku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja – Polska, Lot – Lubuskie na bazie dostępnych francuskich gospodarstw rolnych, agroturystycznych a przede wszystkim hoteli, zabezpieczono możliwość odbycia praktyki zawodowej dla ok. 560 uczniów (w tym 322 w ramach programu „Leonardo da Vinci 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i Erasmus+ 1”). 90% tej liczby przypada na uczniów ZSP w Gubinie.

Bilans przedstawia się następująco:

Leonardo da Vinci I

19.07.1999.-

31.05.2000.

Międzynarodowe staże dla uczniów szkół zawodowych.

43348,60 €

28 uczniów

Leonardo da Vinci II

01.04.2001.-

30.09.2002.

Staże zagraniczne dla uczniów zawodowych szkół rolniczych.

75111,17 €

62 uczniów

Leonardo da Vinci III

10.10.2003.-

16.09.2004.

Normy europejskie w produkcji rolnej i usługach turystycznych na wsi.

37373,16 €

30 uczniów

Leonardo da Vinci IV

08.04.2005.- 13.10.2005.

Uniwersalność francuskich gospodarstw agroturystycznych w ramach wspólnej polityki rolnej.

37496,69 €

30 uczniów

Leonardo da Vinci V

15.07.2006.-

28.01.2008.

Turystyka na obszarach wiejskich, sposobem promocji regionu.

74551,66 €

50 uczniów

Leonardo da Vinci VI

16.04.2008.-

30.05.2009

Zdobywanie umiejętności praktycznych w obsłudze ruchu turystycznego.

112360,00 €

40 uczniów

Leonardo

 da Vinci VII

02.09.2009. – 25.05.2011.

Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii.

151360,00 €

         

40 uczniów

 

Leonardo

 da Vinci VIII

16.07.2012. - 31.05.2014.

„Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy”

109424,00 €

28 uczniów

Razem Leonardo

 da Vinci

1999 – 2014

 

641025,28 €

2623011,34  PLN

308 uczniów

Erasmus+ 1

22.09.2014. - 21.09.2015.

„Zawód hotelarz – kluczem do sukcesu zawodowego w U.E."

81940,00 €

20 uczniów

Łączne dofinansowanie staży przez program Leonardo da Vinci osiągnęło poziom 722.695,28 €,  co daje 2.958.301,00  PLN 

Razem uczestników:

Do dnia dzisiejszego 322 uczniów

Straże zawodowe spowodowały rozwój współpracy także w innych pokrewnych dziedzinach.

W latach 1996 – 1998 ZSR Gubin zabezpieczył zakwaterowanie i wyżywienie dla francuskiego nauczyciela języka. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Francja – Polska dokonał zakupu i instalacji zestawu do odbioru francuskojęzycznych programów telewizyjnych emitowanych drogą satelitarną.

Współpraca rozwijała się także na płaszczyźnie międzyszkolnej.

W roku 1993 odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno – poznawcze pomiędzy władzami ZSR Gubin a Liceum Rolniczym Etienne RESTAT z miejscowości
St. Livrade sur LOT w trakcie, którego określono główne kryteria współpracy
i wzajemnych kontaktów. W roku 1995 obie placówki podpisały oficjalną umowę o współpracy w ramach wymiany młodzieży, kadry pedagogicznej oraz podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze kulturalno – oświatowym. Powyższa umowa została podpisana w obecności Pana Konsula Generalnego Francji Yvesa BARELLIEGO. Do końca roku 2002 współpraca ZSR Gubin z francuską szkołą partnerską zaowocowała wyjazdem w ramach odwiedzin do Francji ok.120 uczniów i przyjęciem podobnej ilości francuskich gości w Polsce. Zorganizowano również trzy wyjazdy Szkolnej Orkiestry i Zespołu Tanecznego, które wspólnie zaprezentowały się podczas występów na terenie departamentów Lot i Garonne. W 2001 roku w trakcie „Dni – Wiosna Nad Nysą” ZSR Gubin zabezpieczył przyjęcie francuskiej grupy folklorystycznej organizując jej występy na terenie powiatu i województwa.

           Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie od 27 kwietnia 2010 roku współpracuje ze szkołą - Liceum Hotelarskie „Quercy – Périgord” Avenue Roger Couderc w SOUILLAC we Francji, wtedy bowiem została podpisana umowa o współpracy między naszymi szkołami.  Gościliśmy wtedy w Polsce Dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły z Francji.francja wsppraca 2012 1

Główne płaszczyzny współpracy to:

1. Wymiana pomiędzy uczniami obu ośrodków pedagogicznych.

2.kadry pedagogicznej celem wymiany i doskonalenia wiedzy zawodowej.

3.Wzajemny nadzór i wsparcie pedagogiczne w organizacji międzynarodowych uczniowskich praktyk zawodowych.

4. Organizacja video-konferencji celem wymiany doświadczeń w dziedzinach zawodowych i technologicznych.

5.Udostępnienie partner

 

francja wsppraca 2012 2

owi lokalnych produktów gastronomicznych.

6.Przyjęcie młodzieży u rodzin w kraju partnera w trakcie organizowanych wyjazdów o charakterze kulturowo-poznawczym.

 francja wsppraca 2012 3Dotychczasowa współpraca zaowocowała wizytami uczniów i nauczycieli naszej szkoły w szkole partnerskiej. Uczniowie odwiedzili szkołę w Souillac w okresie odbywania praktyk w ramach programu francja wsppraca 2012 4Leonardo da Vinci. W obecnym projekcie realizowanym przez Zespół Szkół francja wsppraca 2012 5Ponadgimnazjalnych w Gubinie szkoła  francja wsppraca 2012 6francja wsppraca 2012 7francja wsppraca 2012 8hotelarska z Souillac zabezpiecza nadzór pedagogiczny nad realizacją programu staży pt: „Zawód hotelarz – gwarancją mobilności na europejskim rynku pracy.”

Jedną z dróg rozwijania kontaktów między wspomnianymi regionami była realizacja projektu w ramach programu Sokrates pod nazwą „Historie Regionów”.

W programie uczestniczyli uczniowie obu szkół oraz pięcioosobowe grono pedagogiczne, które odbyło we Francji tygodniowe szkolenie z zakresu nowoczesnych metod nauczania w Unii Europejskiej.

 Podsumowanie

Możemy pochwalić się dzisiaj takimi efektami współpracy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu pewnych osób. Jedną z nich jest człowiek wielkiego serca, ogromnego zaangażowania, wspaniały i przyjacielski Christian Gasquet, którego wspierają dyrektorzy Krzysztof Szymański i Jacques Mordret, oraz kadra z zaprzyjaźnionych francuskich szkół.

Pobierz Historię Współpracy PL

 

Download History of Cooperation EN

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright by ZSP Gubin. Wszelkie prawa zastrzeone! Kopiowanie jakiejkolwiek treci bez zgody autora surowo zabronione!