logoW związku z utworzeniem od 1 września 2016 Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie ZSP Gubin już dziś zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

 

Kalendarz roku szkolnego

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 03, sierpień 2015 Opublikowano

 

Data

Wydarzenie

01 .09. 2015.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2015.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2015.

Wszystkich Świętych

10.11.2015.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

11.11.2015.

Święto Niepodległości

24.11.2015. - 27.11.2015.

Próbna matura

do 04.12.2015.

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach maturalnych. Poinformowanie uczniów i rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

09.12.2015.

Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych

09.12.2015. godzina 17.00.

Zebranie Rodziców. Podsumowanie I półrocza w klasach maturalnych, informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych uczniów pozostałych klas.

11.12.2015.

Koniec I półrocza - klasy maturalne

23.12.2015.– 31.12.2015.

Zimowa przerwa świąteczna

do 08.01.2016

Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I-III Poinformowanie uczniów i rodziców o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

13.01.2016

Klasyfikacja śródroczna w klasach 1-3

13.01.2016. godzina 17.00.

Zebranie Rodziców. Podsumowanie I półrocza w klasach I-III

14.01.2016.

Egzamin pisemny - elektroniczny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.01.2016.

Koniec I półrocza

18.01.2016. – 31.01.2016.

Ferie zimowe

16.01.2016

Klasyfikacja śródroczna w klasach 3 (przesunięta klasyfikacja)

22-24.02.2016.

Rekolekcje

17.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 22.03.2016.

Warsztaty Edukacyjne

24.03. – 29.03.2016.

Wiosenna przerwa świąteczna

23.03.2016.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

19.04.2016.

Wystawianie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych. Poinformowanie    uczniów i rodziców o końcowoocznych   ocenach klasyfikacyjnych.

20-22.04.2016.

Egzaminy klasyfikacyjne

25.04.2016.

Klasyfikacja końcowo roczna uczniów klas  maturalnych

29.04.2016.

Zakończenie roku szkolnego klas IV

04. - 27.05.2016.

04. - 24.05.2016.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

06.05.2016.

12.05.2016.

Matura – język angielski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Matura – niemiecki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 20.06.2016.

21. - 22.06.2016.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe                                                                                      

pisemny

praktyczny

27.05.2016.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas I-III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

13.06.2016.

Wystawianie ocen końcowo rocznych w klasach I-III Poinformowanie uczniów i rodziców o końcowo rocznych  ocenach klasyfikacyjnych.

14-16.06.2016.

Egzaminy klasyfikacyjne

17.06.2016.

Egzamin pisemny elektroniczny - dzień wolny od zajęć dydaktycz

20.06.2016.

Klasyfikacja końcowo roczna uczniów klas  I-III

23.06.2016.

Egzamin zawodowy nowy praktyczny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 czerwca 2016.

Zakończenie roku szkolnego klas I-III

25.06.2016. – 31.08.2016.

Ferie letnie

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 MEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright by ZSP Gubin. Wszelkie prawa zastrzeone! Kopiowanie jakiejkolwiek treci bez zgody autora surowo zabronione!