logoW związku z utworzeniem od 1 września 2016 Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie ZSP Gubin już dziś zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

 

Składanie wniosków-terminy

Drukuj
Utworzono: wtorek, 13, marzec 2012 Opublikowano

Składanie wniosków:

I Postępowanie rekrutacyjne:

1) składanie wniosków do wybranej przez kandydata szkoły ponadgimnazjalnej - od 9.05. do 10.06.2016. do godziny 15.00;

2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego) - od 24.06.2016. do 28.06.2016. do godz. 15.00;

3) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły – 05.07.2016. o godz. 12.00;

4) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - od 05.07.2016 od godz. 12.30. do 07.07.2016 do godz. 15.00;

5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2016. do godz. 15.00;

6) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, – 15.07.2016. o godz. 12.00;

7) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole - do 16.07.2016. do godz. 14.00.

II Postępowanie uzupełniające:

1) składanie wniosków do wybranej przez kandydata szkoły ponadgimnazjalnej - od 15.07. do 20.07.2016. do godz. 15.00;

2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły – 11.08.2016. o godz. 12.00;

3) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - od 11.08.2016;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 16.08.2016. do godz. 15.00;

5) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,  – 23.08.2016. o godz. 15.00;

6) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole - do 24.08.2016. do godz. 14.00.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright by ZSP Gubin. Wszelkie prawa zastrzeone! Kopiowanie jakiejkolwiek treci bez zgody autora surowo zabronione!