logoW związku z utworzeniem od 1 września 2016 Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie ZSP Gubin już dziś zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

 

Rzecznik praw ucznia

Drukuj
Utworzono: piątek, 04, listopad 2011 Opublikowano

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

Rzecznikiem praw ucznia w naszej szkole jest pani Anna Bożek-Romanowska. W razie różnych problemów związanych z pobytem w szkole możesz się do pani zwrócić.

Znaczenie rzecznika praw ucznia:

 • udzielanie pomocy społeczności uczniowskiej przy problemach wynikających z wewnatrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły;
 • reprezentowanie uczniów przed dyrekcją i radą pedagogiczną,
 • przeprowadzanie instruktażu wśród uczniów w jaki sposób mogą korzystać ze swoich praw.

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:


 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
 • przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.


Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

 • wychowawcy klasy,

 • pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),

 • Rzecznika Praw Ucznia.

 

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright by ZSP Gubin. Wszelkie prawa zastrzeone! Kopiowanie jakiejkolwiek treci bez zgody autora surowo zabronione!